Phương Pháp

1 Chúng tôi tập trung giúp bạn phát triển kĩ năng nghe, nói trước.

2 Phát âm của bạn sẽ được cải thiện dựa trên phương pháp tự nhiên, khác với cách học truyền thống.

3 Bạn sẽ được tương tác 99% bằng tiếng Việt ngay từ khi bắt đầu. Chúng tôi sử dụng giáo cụ trực quan, trò chơi và các hoạt động vui để giúp bạn học tập dễ dàng hơn.

4 Lớp học của chúng tôi phù hợp mọi địa điểm và thời gian của bạn!

5 Chúng tôi không dạy ngữ pháp phức tạp, mà bạn sẽ học  thông qua cách sử dụng chúng.

6 Chúng tôi không đưa ra một danh sách dày đặc từ mới để yêu cầu bạn phải nhớ, bạn thậm chí không cần làm bài tập về nhà hay mang đến địa điểm học những quyển sách dày cộp. Chúng tôi lắng nghe điều bạn cần và thiết lập chương trình hữu ích cho bạn!